Kanzlei Doszna

KANZLEI DOSZNA

BtmG Strafrecht Aachen

Prawo karne w zakresie środków odurzających

Co to jest prawo karne dotyczące środków odurzających?

Prawo karne dotyczące środków odurzających jest szczególną dziedziną prawa karnego i jest uregulowane w ustawie o środkach odurzających (BtMG). Obejmuje ono wszelkie postępowanie ze środkami odurzającymi, które jest istotne z punktu widzenia prawa karnego. Odpowiedzialność karną ponosi nie tylko sprzedawca, ale również odbiorca

Jakie przestępstwa są objęte ustawą o środkach odurzających?

Następujące czyny mogą być karane na podstawie BtmG:

  • Posiadanie środków odurzających
  • Produkcja środków odurzających
  • Uprawa środków odurzających
  • Handel środkami odurzającymi

Jakie środki odurzające są zabronione?

Zabronione są między innymi następujące substancje:

Marihuana (nadal), amfetamina, kokaina, dopalacze, ecstasy, krystaliczna meta, grzyby, LSD

Jakie są kary?

W lżejszych przypadkach grozi jedynie grzywna. Jeśli jednak w grę wchodzą większe ilości narkotyków, czasami mogą zostać nałożone wysokie kary pozbawienia wolności (nie mniej niż dwa lub pięć lat).

.

Jak możemy Ci pomóc

Konsultacje

Po pierwsze, analizujemy, jaki jest stan faktyczny sprawy. Żądamy dostępu do akt i zbadania stawianych Tobie zarzutów.

Rozwój strategii

W zależności od tej sytuacji opracowujemy indywidualną strategię obrony lub ataku, by uzyskać uniewinnienie, tylko kare grzywny albo umorzenie postępowania. Dążymy do uzyskania dla Państwa optymalnego rozwiązania sprawy.

Działanie

Stosując przygotowana strategię, nawiązujemy kontakt z odpowiednimi instancjami państwowymi, aby osiągnąć założony cel.

Jesteśmy kancelarią adwokacką z siedzibą w Aachen, specjalizującą się w prawie karnym, rodzinnym i najmu. Walczymy po Państwa stronie z dyskrecją i kompetencją jako adwokaci i obrońcy w sprawach karnych przed właściwymi sądami we wszystkich instancjach! W zakresie ogólnego prawa karnego aktywnie wspieramy Państwa od postępowania przygotowawczego przed policją i prokuraturą, poprzez postępowanie sądowe, aż po instancje odwoławcze.

Prawnik polsko niemiecki

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner