Kanzlei Doszna

KANZLEI DOSZNA

Prawo karne nieletnich

Prawo karne dla nieletnich jest szczególnym prawem karnym o określonym postępowaniu. Jest ono przystosowane do postępowania z młodocianymi oskarżonymi. Różnica w stosunku do „prawa karnego dla dorosłych” polega zasadniczo na zupełnie innych konsekwencjach prawnych oraz na specjalnym rodzaju procedury. W przypadku skazania istnieje ryzyko stygmatyzacji do końca życia.

Jaki jest cel prawa karnego dla nieletnich?

2 ust. 1 ustawy o sądach dla nieletnich (Jugendgerichtsgesetz – JGG) określa główny cel stosowania prawa karnego dla nieletnich: ma ono „zapobiegać popełnianiu przez nieletniego lub młodocianego nowych przestępstw”. Idea wychowania, wyrażona również w § 5, § 18 ust. 2, § 21 ust. 1 JGG, jest powodem, uzasadnieniem i granicą stosowania prawa karnego dla nieletnich. Zadaniem prawa karnego dla nieletnich jest również ochrona ogółu społeczeństwa przed przestępcami. Jednak zgodnie z wolą ustawodawcy, edukacja jest środkiem, który ma być użyty do osiągnięcia tego celu. Chodzi o „edukację do zachowań zgodnych z prawem”.

 

Kto to jest nieletni?

Odpowiedzi dostarcza JGG. Zgodnie z § 1 (2) JGG, nieletni jest osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego ma 14, ale nie ukończyła jeszcze 18 lat. Młodociany to osoba, która w momencie popełnienia przestępstwa ma 18 lat, ale nie ukończyła jeszcze 21 lat. Nieletni muszą być również wystarczająco dojrzali, aby wziąć na siebie odpowiedzialność. Nieletni musza tez wiedzieć, że ich zachowanie jest niewłaściwe.

Jakie są kary?

Sąd nakłada na młodocianych przestępców środki wychowawcze (pouczenia, wychowanie domowe i mieszkanie pod nadzorem), środki dyscyplinarne (upomnienie, warunki, zatrzymanie młodocianego) lub w ostateczności karę dla młodocianych, por. § 10-17 JGG.

Jako młoda kancelaria prawna znamy obawy i potrzeby naszych młodych klientów. Tym bardziej musimy dążyć do zapewnienia im jak najlepszej obrony. Nawet najmniejsze oskarżenie może sprawić, że młodzi ludzie poczują się sponiewierani. Stoimy przy Państwu jako kompetentni i doświadczeni doradcy prawni. Nasza obrona w prawie karnym nieletnich zawsze będzie nastawiona na postawienie na pierwszym planie idei edukacji. 

Jugendstrafrecht Aachen

prawo karne nieletnich

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner