Kanzlei Doszna

KANZLEI DOSZNA

Verhandlung Gerichtssaal

Prawo karne ogólne

Co to jest ogólne prawo karne?

Ogólne prawo karne nie jest terminem jednoznacznie zdefiniowanym. Z perspektywy prawnika obejmuje ono przede wszystkim środki, w ramach których dana osoba po raz pierwszy styka się z organami postępowania karnego.

Wezwanie do sądu

Jeśli otrzymałeś wezwanie do sadu, zachowaj spokój i nie wpadaj w panikę. Początkowo oznacza to jedynie, że wszczęto przeciwko Tobie dochodzenie. Po zakończeniu śledztwa akta otrzymuje prokuratura, która decyduje o dalszym losie sprawy. Możliwe jest, że postępowanie zostanie umorzone z powodu braku dowodów na popełnienie przestępstwa, braku karalności lub z powodu małej szkodliwości czynu. Możliwe jest także, że zostanie wniesiony akt oskarżenia lub wydane postanowienie o ukaraniu w trybie przyspieszonym.

Nie ma obowiązku komentowania tego oskarżenia. Masz prawo do zachowania milczenia. Z doświadczenia jako obrońcy wiemy, że z tego prawa powinno się korzystać. Nikt nie musi się obciążać! Nie musisz stawiać się na wezwanie. Taki obowiązek istnieje tylko wtedy, gdy wezwanie pochodzi z prokuratury, § 163a ust. 3 zd. 1 StPO.

Oskarżenie

Po zakończeniu wstępnego dochodzenia prokuratura wnosi oskarżenie, jeśli istnieje wystarczające podejrzenie popełnienia przestępstwa. Wtedy Ty otrzymujesz akt oskarżenia, który Informuje Cię o stawianych Ci zarzutach, określa przestępstwo i wyznacza przedmiot procesu. Jeśli otrzymałeś akt oskarżenia, pamiętaj: masz prawo do zachowania milczenia.

Zachowaj spokój i nie składaj żadnych oświadczeń, które wykraczają poza ustalenie Twojej tożsamości. W postępowaniu karnym masz do czynienia z całym aparatem władzy państwowej. Tylko z obrońcą mogą Państwo na równi stawić czoła tym władzom. Skontaktuj się z nami. Wspólnie doradzimy Ci, jaki sposób działania ma sens.

Przeszukanie

Przeszukaniu we własnym domu lub innym miejscu zawsze towarzyszy silna ingerencja w podstawowe prawa i prywatność. Niemniej jednak ważne jest, aby zachować spokój. Organy ścigania są uprawnione do przeszukania, jeżeli istnieje wstępne podejrzenie, że popełniono przestępstwo. Również w tym przypadku obowiązuje następująca zasada: Nie udzielaj żadnych informacji bez wcześniejszej rozmowy z adwokatem. Nie pozwól policjantom wciągnąć Cię w pogawędkę. Często stosują pewne taktyki, aby uzyskać od Ciebie informacje. Nalegaj na pokazanie nakazu przeszukania i poproś o zapis wszelkich zajęć i konfiskat

Aresztowanie

Jeśli zostali Państwo zatrzymani przez policję lub poinformowani, że zostanie wobec Was zastosowany areszt tymczasowy (U-detention), ponieważ istnieje nakaz dla Państwa, czy w ogóle istnieją podstawy do zastosowania tymczasowego aresztowania, musicie Państwo zachować spokój, milczenie i nalegać na swoje prawo do kontaktu z prawnikiem. Podczas pobytu w areszcie śledczym masz prawo do odwiedzin Ponadto ma Pan/Pani do dyspozycji środki prawne w postaci rewizji i odwołania od zatrzymania, dzięki czemu może Pan/Pani opuścić areszt. Sprawdzimy aresztowania. Takie jak: ryzyko ucieczki, ryzyko zmowy, ryzyko powtórzenia się przestępstwa lub ponowne popełnienie poważnych przestępstw kryminalnych.

Nakaz karny

Nakaz karny

Nakaz karny jest w przybliżeniu porównywalny z wyrokiem wydanym bez rozprawy głównej. Nie jest on jednak prawnie wiążący. W terminie dwóch tygodni można wnieść sprzeciw od orzeczenia o nałożeniu kary i w ten sposób rozpocząć rozprawę główną. Dopiero po upływie tego terminu nakaz karny staje się prawomocny, a Ty zostajesz ewentualnie ukarany.

Ponieważ orzeczenie o karze wydawane jest wyłącznie na podstawie akt postępowania pisemnego, a oskarżony nie wie nawet, że toczy się przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze, możliwe jest wymierzenie tylko niektórych kar. Są to: grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, odebranie prawa jazdy, ostrzeżenie z zastrzeżeniem kary, czyli zawieszenie wyroku.

Jedynie w przypadku, gdy oskarżony ma obrońcę, może zostać orzeczona kara pozbawienia wolności do jednego roku. W ponad 90% przypadków nakładana jest tylko grzywna. W przypadku złożenia odwołania możliwe jest ograniczenie dziennej kwoty grzywny.

Jak możemy Ci pomóc

Konsultacje

Po pierwsze, analizujemy, jaki jest faktyczny stan sprawy. Żądamy dostępu do akt i zbadania stawianych Tobie zarzutów.

Rozwój strategii

W zależności sytuacji opracowujemy indywidualną strategię obrony lub ataku, by uzyskać uniewinnienie, tylko kare grzywny albo umorzenie postępowania. Dążymy do uzyskania dla Państwa optymalnego rozwiązania sprawy.

Działanie

Stosując przygotowaną strategię, nawiązujemy kontakt z odpowiednimi instancjami państwowymi, aby osiągnąć w sądzie założony cel.

Jesteśmy kancelarią adwokacką z siedzibą w Aachen, specjalizującą się w prawie karnym, rodzinnym i najmu. Walczymy po Państwa stronie z dyskrecją i kompetencją jako adwokaci i obrońcy w sprawach karnych przed właściwymi sądami we wszystkich instancjach! W zakresie ogólnego prawa karnego aktywnie wspieramy Państwa od postępowania przygotowawczego przed policją i prokuraturą, poprzez postępowanie sądowe, aż po instancje odwoławcze.

Strafverteidiger Aachen

Prawo karne ogólne

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner