Kanzlei Doszna

KANZLEI DOSZNA

Prawo karne seksualne

Prawo karne seksualne w Niemczech obejmuje przepisy prawne, które regulują czynności seksualne i karzą za przestępstwa związane z przemocą seksualną. Przepisy te służą ochronie samostanowienia seksualnego i integralności fizycznej obywateli. Główne przestępstwa obejmują gwałt, napaść na tle seksualnym, seksualne wykorzystywanie dzieci, molestowanie seksualne oraz posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej.

Jaki jest cel prawa dotyczącego przestępstw seksualnych?

W niemieckim prawie karnym szczególną uwagę zwraca się na to, by czynności seksualne opierały się na wyraźnej i dobrowolnej zgodzie wszystkich uczestniczących w nich stron. Konsensualne relacje seksualne są generalnie legalne, podczas gdy każda forma aktywności seksualnej, która jest wymuszona, brutalna lub przeprowadzona wbrew woli osoby, jest uważana za przestępstwo karne

Które przestępstwa należą do prawa karnego seksualnego?

Kary za przestępstwa seksualne w Niemczech mogą się znacznie różnić w zależności od wagi przestępstwa. Oto kilka przykładów możliwych kar za popełnienie przestępstw seksualnych:

1. Gwałt (§ 177 StGB):

– Pozbawienie wolności na okres nie krótszy niż dwa lata; w szczególnie poważnych przypadkach na okres nie krótszy niż pięć lat.

– Użycie siły lub groźba bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia: Pozbawienie wolności na okres nie krótszy niż trzy lata; w szczególnie poważnych przypadkach na okres nie krótszy niż dziesięć lat do dożywocia.

2. Wykorzystywanie seksualne dzieci (§ 176 StGB):

– Pozbawienie wolności na okres nie krótszy niż jeden rok; w poważnych przypadkach na okres nie krótszy niż dwa lata.
– Użycie przemocy lub groźba bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia: Pozbawienie wolności na okres nie krótszy niż dwa lata; w poważnych przypadkach na okres nie krótszy niż pięć lat.
– W przypadku śmierci lub poważnego fizycznego znęcania się nad ofiarą: nie mniej niż trzy lata pozbawienia wolności; w szczególnie poważnych przypadkach nie mniej niż dziesięć lat do dożywocia.

3. Przymus seksualny (§ 177 StGB):

– pozbawienie wolności na okres nie krótszy niż jeden rok; w poważnych przypadkach na okres nie krótszy niż dwa lata
– Użycie siły lub groźba bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia: Pozbawienie wolności na okres nie krótszy niż dwa lata; w poważnych przypadkach na okres nie krótszy niż pięć lat.

4. Napaść na tle seksualnym (§ 177 StGB):

– pozbawienie wolności na okres do pięciu lat lub grzywna

5.Molestowanie seksualne (§ 184i StGB):

-Pozbawienie wolności na okres do dwóch lat lub grzywna

Kary te mają charakter ogólny i mogą się różnić w zależności od okoliczności sprawy. Należy zauważyć, że dokładne kary są ustalane przez sąd indywidualnie dla każdego przypadku i zależą od różnych czynników, w tym wagi przestępstwa, wcześniejszych wyroków skazujących sprawcy i innych istotnych okoliczności.

Jakie są kary?

Dla dokonania przestępstw o charakterze majątkowym wystarczy, że sprawca dąży do osiągnięcia korzyści majątkowej. Zwłaszcza, ze nie do tego dojść. W zależności od popełnionego przestępstwa i jego wagi, ustawodawca przewiduje jako konsekwencję prawną przestępstw przeciwko mieniu karę do 15 lat lub grzywnę.

Molestowanie seksualne, napaść na tle seksualnym, pornografia dziecięca, gwałt. Lista różnych przestępstw seksualnych jest długa. Żaden inny obszar prawa karnego nie jest tak często związany z wcześniejszymi wyrokami skazującymi jak przestępstwa seksualne. Opierając się na dogłębnej znajomości tematyki prawnej i odpowiednim doświadczeniu w postępowaniach dotyczących przestępstw seksualnych, jako obrońca w sprawach karnych z Akwizgranu z przyjemnością będę Państwu towarzyszył we wszystkich instancjach w całym kraju. Szczególnie w przypadku drobnych przestępstw na tle seksualnym, moim celem jest zawsze doprowadzenie do umorzenia sprawy.

prawo karne majątkowe

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner