Kanzlei Doszna

KANZLEI DOSZNA

Prawo karne drogowe

Prawo karne drogowe dotyczy wszystkich użytkowników dróg, niezależnie od sposobu poruszania się w ruchu drogowym. Zakłócenia w ruchu drogowym mogą występować od wewnątrz lub z zewnątrz.

Jaki jest cel prawa karnego drogowego?

Głównym celem prawa karnego drogowego jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy wykluczyć zagrożenia dla interesów prawnych innych użytkowników dróg. Każdy, kto kiedykolwiek brał udział w wypadku, wie jak poważne, mogą być jego konsekwencje. 

Jakie konsekwencje mogą mieć wykroczenia drogowe?

Ponieważ w prawie karnym drogowym zawsze używany jest jakiś pojazd, każde wykroczenie jest zagrożone odebraniem prawa jazdy lub zakazem prowadzenia pojazdów. Sankcja ta jest specyficzna dla danego obszaru tematycznego i ma na celu zapobieżenie powtórzeniu się wykroczenia. W wielu przypadkach wpływa jednak również na aktywność zawodową oskarżonego. Reprezentujemy Państwa jako klienta i doradzamy, jakie są Wasze możliwości, jeśli np. zostanie zlecone badanie medyczno-psychologiczne w celu sprawdzenia zdolności do poruszania się po drogach. Proste wykroczenia przeciwko prawu karnemu w ruchu drogowym, przy pozytywnym zakończeniu procesu są często tylko wpisywane do rejestru o zdolności kierowania pojazdami. Z kolei w przypadku poważnych przestępstw, zwłaszcza jeśli orzeczono karę pozbawienia wolności, przestępstwa z zakresu prawa o ruchu drogowym mogą prowadzić do wpisu do Centralnego Rejestru Federalnego.

Jakie wykroczenia wchodzą w zakres prawa karnego drogowego?

Wiele wykroczeń i naruszeń prawa karnego drogowego uważanych jest, zwłaszcza wśród prywatnych właścicieli pojazdów mechanicznych, za drobne i w rzeczywistości karane są zazwyczaj jedynie grzywną. Obejmują one wykroczenia administracyjne, takie jak przekroczenie dozwolonej prędkości, jak również utrudnianie jazdy innym użytkownikom drogi, na przykład poprzez zatrzymywanie się w strefie zakazu parkowania lub na jezdni. Zakres, w jakim przestępstwo lub wykroczenie jest rzeczywiście karane, zależy często od wagi przestępstwa. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, natomiast za nieumyślne spowodowanie śmierci osoby znajdującej się w ruchu drogowym w wyniku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności. Następujące przestępstwa są często spotykane: niedozwolone oddalenie się z miejsca wypadku, uszkodzenie ciała lub zabójstwo w wyniku zaniedbania, nieudzielenie pomocy po wypadku, naruszenie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym, jazda za kierownicą w stanie nietrzeźwości i po spożyciu narkotyków, niebezpieczne zakłócanie ruchu drogowego, prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy.

Przestępstwa lub wykroczenia związane z ruchem drogowym dotykają każdego prędzej czy później w życiu. Nawet jeśli sam Pan/Pani nie jest oskarżony/a. Jako kancelaria prawna w Aachen zajmująca się prawem karnym i prawem o ruchu drogowym znamy obie dziedziny prawa i możemy wykorzystać naszą wiedzę na Państwa korzyść w przypadku wykroczeń i przestępstw drogowych. Mandaty można zaskarżyć, oskarżenia o spożywanie alkoholu w ruchu drogowym są często bezpodstawne z powodu wadliwych odczytów.

prawo karne drogowe polnisch rechtsanwalt

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner