Kanzlei Doszna

KANZLEI DOSZNA

Prawo karne majątkowe?

Prawo karne majątkowe zajmuje się przestępstwami i wykroczeniami, które są związane z majątkiem danej osoby poszkodowanej. Charakterystyczne jest, że w przypadku przestępstw tego rodzaju dochodzi do zmiany odpowiedniej wartości majątkowej spowodowanej wyrządzeniem szkody innym lub sobie.

Jaki jest cel prawa karnego majątkowego?

Majątek oznacza własność. W tym względzie przestępstwa karne wypełniają mandat ochronny Ustawy Zasadniczej z art. 14. Majątek każdej osoby ma być chroniony przed bezprawnym wkroczeniem osób trzecich. Chronione jest jednak również zachowanie autodestrukcyjne.

Jakie przestępstwa należą do prawa karnego majątkowego?

Mało która dziedzina prawa przysparza potencjalnemu prawnikowi więcej bólu głowy niż prawo karne majątkowe. Dobra wiedza jest również niezbędna w praktyce prawnika obrony karnej ze względu na zakres przestępstw w tej dziedzinie. Typowe przestępstwa obejmują: Oszustwo (§ 263 StGB), oszustwo komputerowe (§ 263a StGB), kradzież (§ 242 StGB), sprzeniewierzenie (§ 246 StGB), rozbój (§ 249 StGB) wymuszenie rozbójnicze lub zwykłe (§§ 253, 255 StGB).

Jakie są kary?

Dla dokonania przestępstw o charakterze majątkowym wystarczy, że sprawca dąży do osiągnięcia korzyści majątkowej. Zwłaszcza, ze nie do tego dojść. W zależności od popełnionego przestępstwa i jego wagi, ustawodawca przewiduje jako konsekwencję prawną przestępstw przeciwko mieniu karę do 15 lat lub grzywnę.

Oszustwa, rozboje, kradzieże, drapieżne wymuszenia. Lista różnych wykroczeń przeciwko majątkowi jest długa. Żadna dziedzina prawa karnego nie jest tak często przedmiotem zainteresowania jak prawo karne majątkowe. W oparciu o solidną znajomość tematyki prawnej i odpowiednie doświadczenie w postępowaniach z zakresu prawa karnego rzeczowego, chętnie będę Państwu towarzyszył jako adwokat obrony karnej z Aachen we wszystkich instancjach na terenie całego kraju. Szczególnie w przypadku drobnych wykroczeń przeciwko majątkowi, postępowanie często kończy się umorzeniem.

Anwalt Verkehrsrecht

prawo karne majątkowe

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner